2013/08/25

Wesoły cmentarz w Sapanta, Rumunia


Wesoły Cmentarz – cmentarz zlokalizowany wokół cerkwi w rumuńskiej miejscowości Sapanta, w okręgu Marmarosz, który wraz z kompleksem kilku innych cerkwi w 1999 roku został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. O wyjątkowości cmentarza w skali Europy stanowią unikalne kolorowe, drewniane nagrobki, na których wyrzeźbione są scenki z życia pochowanych tam mieszkańców wioski, często opatrzone dowcipnymi wierszykami mówiącymi o zmarłych lub przyczynach, z powodu których rozstali się z życiem.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz